free site maker

Vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a daňové priznania.

Naše služby

Vedenie účtovníctva

Zahŕňa zoradenie dokladov, naúčtovanie do nášho systému, vypracovanie a zaslanie požadovaných výstupov, vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty a podanie na daňovom úrade. 

Spracovanie miezd

Zahŕňa komplexné spracovanie miezd, vypracovanie pracovných zmlúv, vystavenie dokladov pre zamestancov, odoslanie výkazov inštitúciám.

Vypracovanie daňových priznaní

Daňové príznanie k dani z príjmu A
Daňové príznanie k dani z príjmu B
Daňové príznanie k dani z príjmu pre právnické osoby
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Mobirise

Ako prebieha vedenie účtovníctva a miezd?

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb, kde budú presne stanovené podmienky našej spolupráce. Následne nám vo vopred dohodnutých intervaloch dodávate všetky potrebné doklady, ktoré spracujeme. V okamihu ukončenia Vás kontaktujeme a po dohode sú Vám zasielané Vami požadované výstupy. Ak pri spracovávaní účtovníctva narazíme na nejaké problémy, tieto potom riešime buď telefonicky, emailom prípadne pri osobnom stretnutí. 

Prečo nás ?

Účtovníctvu sa venujeme profesionálne už niekoľko rokov a máme skúsenosti v rôznych podnikateľských sférach ako napr. vedenie účtovníctva pre stavebné firmy, obchodné firmy, internetové obchody, obecné úrady, tanečné školy, školiteľov a pod .
Riadiacou osobou a súčasne majiteľkou spoločnosti Ramzes s.r.o je Ing. Ivana Šuňavcová, ktorá má ukončenú vysokú ekonomickú školu a pred založením spoločnosti pôsobila v spoločnostiach Tecwings Slovakia, Husqvarna a Eltek Valere.

Kontakty

Email: uctovnictvo@ramzes.sk 
Phone: 0911 393 493

Adresa

Ramzes s.r.o.
03231 Hybe 740