Ramzes a vedenie účtovníctva

Poskytujeme nasledovné služby
  • Vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Vedenie podvojného účtovníctva
  • Spracovanie miezd
  • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických a právnických osôb
  • Vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
  • Personalistika
  • Kontrola účtovníctva
  • Zastupovanie pred inštitúciami

A. Účtovníctvo spracovávané v našich priestoroch

Vzťahuje sa pre firmy z celého Slovenska. Klient v dohodnutom termíne dodáva doklady, ktoré sú následne spracovávané a v krátkom čase vrátené klientovi spolu s požadovanými výstupmi. Pre vzdialene firmy ponúkame ekonomické riešenie zasielania dokladov prostredníctvom nášho zmluvného partnera. Cena za balík je 3.60 EUR bez DPH.

 

B. Účtovníctvo spracovávané u klienta

Vzťahuje sa len pre firmy v okrese Liptovský Mikuláš. V prípade, že klient vyžaduje účtovanie v jeho kancelárii, dochádza účtovník v určených dňoch do kancelárie klienta a doklady spracováva v účtovnom programe klienta. Cena pri takejto forme spolupráce je určovaná podľa počtu hodín, ktoré náš pracovník strávi u klienta.

 

Ako prebieha vedenie účtovníctva a miezd?

Pred tým než začneme s Vami spolupracovať, uzatvoríme spolu zmluvu o poskytovaní účtovných služieb, kde budú presne stanovené podmienky našej spolupráce. Následne nám vo vopred dohodnutých intervaloch dodávate všetky potrebné vstupy, ktoré spracujeme. V okamihu ukončenia Vás kontaktujeme a po dohode sú Vám zasielané Vami požadované výstupy. Ak pri spracovávaní účtovníctva narazíme na nejaké problémy, tieto potom riešime buď telefonicky, emailom prípadne pri osobnom stretnutí.

 

Vzdialenosť dnes už nie je prekážka

Pokiaľ nepotrebujete viesť účtovníctvo dochádzaním priamo do Vašej spoločnosti, vzdialenosť medzi Vašou a našou spoločnosťou vieme prekonať prepravnou spoločnosťou. Máme zmluvného partnera v rámci prepravy, ktorý sa u Vás po doklady zastaví. Stačí doklady len vložiť do škatule, zalepiť a oznámiť nám, že doklady máte pripravené. Nie je potrebné vypisovať žiadne štítky, to všetko zabezpečíme. Cena za dopravu je naozaj nízka, predstavuje len 3.6 EUR bez DPH za balík. Niektorým našim klientom doklady dlhodobo skladujeme v našej spoločnosti a raz za určité obdobie im doklady vraciame späť.